Zespół

Poznajmy się

Wartością dla nas jest wspólna praca i wzajemne oparcie, ma to swój wyraz w jakości i sposobie prowadzonej przez nas psychoterapii oraz w tym jak funkcjonuje nasza Pracowania Psychoterapii i Psychoedukacji Dobre Więzi. Mamy wspólne przekonanie, że dobre więzi są podstawą szczęśliwego życia.  Dlatego zostaliśmy psychoterapeutami Gestalt – istotą tej metody jest budowanie więzi i osobistego doświadczenia.
W swojej pracy kierujemy się Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. Pracę terapeutyczną poddajemy regularnej superwizji.

http://gestaltpolska.org.pl/wp-content/uploads/2012/05/kodeks_etyki.pdf