Co działa w procesie psychoterapii?

Czym jest psychoterapia?

Według Polskiej Rady Psychoterapii, psychoterapia to celowe i planowane oddziaływanie psychologiczne, zmierzające do złagodzenia lub usunięcia objawów zaburzenia lub (i) do poprawy funkcjonowania psychicznego i społecznego, wspierającego dążenia jednostki lub rodziny do zdrowia i rozwoju.[i]  Z kolei Milena Karlińska Nehrebecka w jednym z  internetowych wywiadów  wspomina o istotnym elemencie definicji psychoterapii jakim jest wpływ psychoterapeuty: „ Psychoterapia jest leczeniem, za pomocą metod osobistego wpływu, prowadzonym przez psychoterapeutę lub więcej psychoterapeutów, w ramach uzgodnionej umowy psychoterapeutycznej (…).”[ii]

Czy psychoterapia jest skuteczna?

Psychoterapia staje się co raz bardziej popularną formą pomocy w rozwiązywaniu problemów. Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne (APA), w oparciu o wieloletnie badania stwierdza , że psychoterapia przewyższa skutecznością leczenie farmakologiczne i jest mniej kosztowna. W rezolucji przyjętej przez APA w 2012 roku stwierdzono, że skuteczność leczenia poprzez psychoterapię przewyższa skuteczność leczenia medycznego i skutki psychoterapii są trwalsze niż skutki leczenia farmakologicznego.
Wyniki badań wskazują także, że psychoterapia jest równie skuteczna wobec wszystkich grup społecznych, dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób starszych. W trakcie trwania procesu psychoterapii zauważa się poprawę samopoczucia oraz zmniejszenie nasilenia trudności. Szacuje się, że połowa odbiorców psychoterapii uzyska poprawę po ok. 15-20 sesjach, a 75% pacjentów potrzebuje ok 50 sesji psychoterapii, by osiągnąć znaczącą poprawę swojego stanu psychicznego i zdrowotnego.

Co jest najważniejsze w psychoterapii?

Z badań naukowych( Wampold, 2015) wynika, że tym, co przede wszystkim działa w psychoterapii jest osobowość psychoterapeuty. Liczy się kim jest psychoterapeuta i jakim jest człowiekiem .

Innym równie ważnym czynnikiem jest relacja terapeutyczna pomiędzy terapeutą i jego klientem. Żeby terapia zadziałała, musi zawiązać się relacja. Jej zbudowanie bardzo zależy od zaangażowania  zarówno psychoterapeuty, jak i jego klienta. Ważnym czynnikiem kształtowania relacji terapeutycznej jest postrzeganie psychoterapeuty jako ciepłego i pomocnego. Szczególnie ważną zmienną dla powodzenia procesu psychoterapii jest sojusz terapeutyczny, czyli współpraca pomiędzy terapeutą i klientem a także to, czy psychoterapeuta sam wierzy w skuteczność metod, które stosuje i leczenia, które  prowadzi.

Jeden z najważniejszych wniosków płynących z badań nad psychoterapią formułuje Polska Rada Psychoterapii: Efekty terapii w pierwszym rzędzie nie zależą od zastosowanego podejścia psychoterapeutycznego, ale od kompetencji psychoterapeuty i umiejętności kształtowania relacji terapeutycznej, w której pacjent staje się partnerem, a nie obiektem i w której techniki psychoterapeutyczne są rozumianym przez pacjenta sposobem osiągnięcia zmiany( Lambert, 2004)”.[iii]

Sylwia Bartnik

psychoterapeutka

Źródła:

www.prp.org.pl

M. Karlińska Nehrebecka, Psychoterapia – co to takiego, http://www.kurierlubelski.pl/artykul/3452063,milena-karlinskanehrebecka-jak-dziala-psychoterapia,id,t.html

Polska Rada Psychoterapii, Psychoterapia Vademecum, s.27