Psycholog, Psychoterapeuta, Psychiatra do kogo się zgłosić gdy potrzebujemy pomocy

Źle się czujesz, przytłaczają Cię różne emocje, masz problemy w pracy, w domu i nie wiesz jak sobie z nimi poradzić, żadne rady nie pomagają.. Zaczynasz szukać podpowiedzi/pomocy. W internecie wyskakują różni specjaliści Psycholog, psychoterapeuta, psychiatra i różne formy pomocy diagnoza psychologiczna, interakcja kryzysowa, psychoterapia. Jak wybrać odpowiednią pomoc dla siebie i swojego problemu?

Umiejętność sięgania po pomoc w ogóle jest trudna i w dodatku jeszcze można się pogubić w terminologii psychologicznej.

Psychologowie, psychoterapeuci, psychiatrzy – brzmi podobnie, jednak ich kompetencje znacznie się od siebie różnią. Zobacz, do kogo powinieneś się zgłosić, szukając pomocy psychologicznej i jakie formy pomocy są możliwe.

Psycholog

to osoba, która ukończyła studia psychologiczne i zajmuje się różnymi specyficznymi problemami, zależnie od tego, jakie dodatkowe szkolenie przeszła i gdzie pracuje.

Psycholog zatrudniony w poradni psychologiczno-pedagogicznej poradzi nam, jak pomóc dziecku w trudnościach szkolnych. Psycholog na oddziale psychiatrycznym pomoże zmierzyć się z chorobą psychiczną. Psycholog pracujący w Ośrodku Interwencji Kryzysowej będzie przygotowany do udzielania wsparcia w kryzysie (np. ofiarom przemocy). Psycholog w ośrodku adopcyjnym pomoże nam przejść przez proces przygotowań do adopcji, psycholog w hospicjum będzie wiedział, jak nam towarzyszyć w mierzeniu się z odchodzeniem kogoś bliskiego. Psycholog pracujący na co dzień z dziećmi niepełnosprawnymi będzie kompetentny w tym zakresie. I tak dalej.

Psycholog udzielający porady psychologicznej może diagnozować, oceniać i pomagać rozeznać się w trudnej sytuacji pacjenta/klienta, wykonać testy badające np. osobowość, czy pomóc w nabywaniu nowych umiejętności w formie warsztatu np. asertywności, umiejętności społecznych, komunikacji. Może również udzielać wskazówek, rad i podpowiedzi odnośnie możliwości rozwiązania trudnej sytuacji. Psycholog również może podczas konsultacji odesłać do psychoterapeuty lub psychiatry jeśli uzna, że twoje kłopoty są długotrwałe i uniemożliwiają normalne funkcjonowanie.

Psychoterapeuta

Psychoterapeuta to osoba z wyższym wykształceniem magisterskim, która ukończyła kilkuletnie szkolenie zawodowe z zakresu psychoterapii. Jest to profesjonalista przygotowany do prowadzenia psychoterapii krótko- lub długoterminowej, mając na celu dokonanie określonej zmiany w funkcjonowaniu zgłaszającej się po pomoc osoby. Psychoterapeuta nie musi, ale może, być także psychologiem. Może ukończyć inne studia humanistyczne lub medyczne. Musi natomiast ukończyć podyplomowe studia lub szkołę psychoterapii.  Może to być szkoła w nurcie humanistycznym, behawioralno-poznawczym, psychodynamicznym, psychoanalitycznym lub egzystencjalnym. Szkoły te różnią się od siebie np. podejściem do relacji między klientem a terapeutą czy też formą przebiegu samej terapii.

PSYCHOTERAPIA to szczególnego rodzaju relacja pomiędzy terapeutą i klientem. Terapeuta w sposób nie oceniający i ze zrozumieniem słucha, ale też odnosi się do tego, co mówi klient. W realnym kontakcie przyjmuje pacjenta wraz ze wszystkimi jego emocjami i pomaga mu zrozumieć, skąd biorą się jego pragnienia, potrzeby i uczucia. To co pomaga w psychoterapii, to zrozumienie siebie. Możliwe jest to dzięki rozmowie z terapeutą i relacji psychoterapeutycznej. To prawdziwy, szczery i troskliwy kontakt.

Do psychoterapeuty warto pójść wtedy, kiedy chcemy coś zmienić w życiu, ale własnymi siłami nie potrafimy. Czujemy, że jesteśmy w kryzysie – nie układa nam się w ważnej dla nas relacji i nie wiemy dlaczego, gdy uczucia kierują naszym zachowaniem i przysparza nam to kłopotów. I wtedy, kiedy mamy niepokojące objawy. Koniecznie — gdy zaleca to lekarz, rozpoznając np. dolegliwości psychosomatyczne. I zwłaszcza wtedy, kiedy podejrzewamy, że źródło naszych kłopotów może tkwić w nas samych. Do psychoterapeuty zwracamy się również: z depresją, zaburzeniami odżywiania, napadami lęku, fobią, obsesyjnymi myślami, przymusem powtarzania określonych czynności, przedłużającą się żałobą, trudnościami w budowaniu związków.

Długość takiej formy pomocy może trwać od kilku spotkań do nawet kilku lat.

W wielu sytuacjach (jak przy depresji czy zaburzeniach odżywiania) potrzebna jest i psychoterapia,             i leczenie farmakologiczne. Wtedy psychoterapeuta zaproponuje także konsultację psychiatryczną. Czasem trzeba się wspomóc lekami, aby być w stanie skutecznie pracować nad sobą w terapii.

Psychiatra

Psychiatra to lekarz medycyny, posiadający specjalizację z psychiatrii. Zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem zaburzeń oraz chorób psychicznych, przede wszystkim przy zastosowaniu leków.

Do psychiatry trzeba koniecznie pójść wtedy, kiedy mamy objawy budzące poważny niepokój: tracimy kontakt z rzeczywistością, słyszymy głosy w głowie, jesteśmy agresywni wobec innych. Konsultacji lekarskiej wymagają też zaburzenia odżywiania, myśli samobójcze, okaleczanie się i wszelkie inne formy wyrządzania sobie krzywdy.

Z kolei w problemach uzależnień od substancji psychoaktywnych tj. alkohol, narkotyki najlepiej skorzystać z pomocy Terapeuty uzależnień. Jest to specjalista, który jest profesjonalnie przygotowany do pomagania tym z nas, którzy doświadczają problemów związanych z używaniem alkoholu, narkotyków lub leków oraz z uprawianiem hazardu.

Specjalista Terapii Uzależnień ukończył 2-letnie szkolenie specjalistyczne i prowadzi proces terapii osoby uzależnionej.

Terapia uzależnień ukierunkowana jest na pomoc w podtrzymywaniu motywacji do zmiany, uczeniu zachowań abstynenckich, a także radzeniem sobie ze skutkami uzależniania.

Interwencja kryzysowa

Oprócz porady psychologicznej, psychoterapii, leczenia psychiatrycznego, terapii uzależnień jest jeszcze rodzaj pomocy, który ma nazwę: Interwencja kryzysowa.  Jest to działanie doraźne, krótkoterminowe, zmierzające do udzielenia natychmiastowej pomocy osobom znajdującym się w  sytuacjach doświadczania różnego rodzaju przemocy, w tym przemocy domowej, utraty bliskiej osoby (śmierć, rozwód, rozstanie), zmiana pracy czy miejsca zamieszkania, uczestniczenie w jakimś otwartym konflikcie, utrata pracy, nadmierny stres w miejscu pracy, mobbing i inne.

Pomoc obejmuje krótkotrwałą psychoterapię, farmakoterapię, pomoc prawną, socjalną, materialną oraz ułatwianie kontaktów z innymi instytucjami (Encyklopedyczny Słownik Psychiatrii PZWL 1986).

W życiu spotykają nas różne zdarzenia. Czasem bardzo trudne. Nieraz borykamy się z problemami, które nas przerastają. Kiedy nie jesteśmy zadowoleni z jakości naszego życia, z naszych relacji z bliskimi i źle się czujemy sami ze sobą, to naprawdę warto zwrócić się o pomoc!