Relacyjna perspektywa pracy z grupą

3-4 listopada

Warsztat przeznaczony jest dla psychoterapeutów z różnym doświadczeniem zawodowym, pracujących lub zamierzających pracować z grupami psychoterapeutycznymi.

Propozycja warsztatu zakłada uwzględnienie procesu grupowego w pracy psychoterapeutycznej z grupą, korzystając z założeń teorii pola Kurta Lewina.

Przyjmując perspektywę pola zarówno terapeuta jak i klienci są częścią procesu współtworzenia zjawisk, którego wspólnie doświadczają w grupie. Jeśli przyjmiemy, że pole jest współtworzone to terapeuta poprzez samoświadomość może dokonywać oceny tego procesu (proces diagnostyczny) oraz dostosowywać swoją obecność w tym polu uwzględniając pojawiające się zjawiska (budowanie strategii, interwencji psychoterapeutycznych).

Terapeuta zmienia pole oraz proces poprzez dostrajanie swojej obecności, co w efekcie zmienia doświadczenie klienta. Przyjmując, że pole a nie jednostka i jej psychopatologia jest przedmiotem uwagi, otwieramy relacyjną perspektywę pracy z grupą.

W uczeniu się pracy z grupą położymy nacisk na cztery podstawowe wartości:

  1. Akcent na aktualne doświadczenia grupy.

  2. Proces rozwijania świadomości grupowej.

  3. Znaczenie aktywnego kontaktu między uczestnikami.

  4. Użycie eksperymentów wynikających z aktualnego procesu przez aktywnie zaangażowanego „lidera” – terapeutę.

 

Organizacja szkolenia

 • Szkolenie ma formę warsztatową, realizowane jest metodą nauki przez doświadczenie, wymagającą od uczestników otwartości i zaangażowania w proponowane formy pracy. Zawiera w sobie trzy elementy:
  – wiedzę teoretyczną, dzięki której uczestnik dostaje odpowiednią porcję informacji w zakresie tematu szkolenia,
  – doświadczenie, pozwalające odczuć i osobiście przeżyć, jak podana wiedza teoretyczna działa w praktycznym działaniu,
  – analizę, doświadczenia i wiedzy, dzięki której uczestnik może pogłębić rozumienie poruszanych zagadnień i sformułować konkretne wnioski, inspirujące go do ewentualnej zmiany sposobu funkcjonowania.
 • Grupa warsztatowa liczy 8-12 osób.
 • Proponowane treści szkolenia zakładają wymiar 20 godzin warsztatowych.

Termin
3-4 listopada. (piątek, sobota 9.00- 13.00, 14.30 – 18.30)

Miejsce
Pracownia Psychoterapii Dobre Więzi, Warszawa, ul. Mahatmy Gandhiego 6/70

Cena szkolenia
650zł

Osoba prowadząca
Andrzej Wroński – certyfikowany psychoterapeuta i superwizor, psycholog, trener. Pracownik Instytutu Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie.

Zgłoszenia
kontakt@dobrewiezi.pl