Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa jest szczególną formą pomocy terapeutycznej, odbywa się bowiem nie tylko przy udziale psychoterapeuty i klienta, ale również – grupy innych osób będących współtowarzyszami pracy terapeutycznej. Sytuacja spotkania terapeutycznego w grupie pozwala poszerzyć samoświadomość oraz doświadczyć siebie i własnych trudności na tle innych osób, w sposób na co dzień rzadko spotykany – nacechowany otwartością, akceptacją, szczerością wypowiedzi oraz bezpieczeństwem profesjonalnej opieki.

Zwielokrotniona mądrość grupy daje możliwość uzyskania wsparcia i wiedzy, jak inni radzą sobie z podobnymi trudnościami i problemami. Pozwala na pomoc w dostrzeganiu i rozumieniu własnych sposobów funkcjonowania oraz w poszukiwaniu bardziej przystosowawczych rozwiązań.

Psychoterapia grupowa stwarza okazję by przećwiczyć nowe formy komunikacji w wyrażaniu emocji, myśli, zachowań. Jest to niezwykle przydatne, gdy uczestnicy zmagają się z trudnościami takimi jak nieśmiałość, brak asertywności, niska samoocena, niezrozumiałe konflikty, izolacja, samotność, problemy z tworzeniem więzi, DDA i inne.

W Gabinecie Dobre Więzi grupy prowadzone są w cyklach rocznych, z częstotliwością raz w tygodniu. Sesje trwają trzy godziny. Psychoterapię grupową prowadzi dwójka terapeutów Gestalt posiadających Certyfikat lub będących w procesie certyfikacyjnym.

Psychoterapia grupowa jest spotkaniem, w trakcie którego uczestnicy mają możliwość, pracować nad swoimi problemami w obecności innych osób. To także okazja do tego, aby w bezpiecznych warunkach, poznawać i ewentualnie zmieniać swoje sposoby wchodzenia w relacje z innymi ludźmi. Wsparcie, jakie daje grupa terapeutyczna, pomaga w poradzeniu sobie z trudnymi doświadczeniami z przeszłości jak i tymi przeżywanymi obecnie. 
Pracujemy w podejściu humanistyczno-egzystencjalnym Gestalt. 
 
Psychoterapia grupowa, w zależności od koncepcji terapeutycznej, może trwać od kilku miesięcy, do nawet  – kilku lat. Najczęściej takie regularne spotkania odbywają się raz w tygodniu w czasie od półtora- ,do trzech godzin. Czasem przybierają formę intensywnych treningów terapeutycznych, w których pracuje się codziennie przez pięć do siedmiu dni.

Wielkość grupy – do 10 osób. 
Przed rozpoczęciem grupy, zapraszamy na konsultacje indywidualne, które pomogą nam przybliżyć sposób i zasady pracy w grupie terapeutycznej, a Państwu – podjąć decyzję o uczestnictwie.
Termin:
Raz w tygodniu – poniedziałki w godzinach 18.00 – 21.00. Grupa zaczyna się 1 października 2018 i trwa do 17 czerwca 2019r.

Kontakt:
Tomasz Pałyska – tomekpalyska@gmail.com, 503 140 920
Aneta Pękała – anepekala@gmail.com, 608 824 172