Konsultacje rodzicielskie

Zapraszamy rodziców, którzy:

  • niepokoją się o swoje dziecko (np. o trudności w nawiązywaniu kontaktu z innymi dziećmi, agresywne lub niezrozumiałe zachowania, kłótnie z rodzeństwem, lęki) i chcą je lepiej rozumieć,
  • doświadczają trudności, wątpliwości związanych z wychowaniem dzieci,
  • czują się bezradni, czują że nie radzą sobie ze swoimi emocjami, zaczynają zachowywać się wobec dziecka w sposób, który ich niepokoi,
  • chcą wesprzeć swoje dziecko w poradzeniu sobie ze zmianą w jego życiu np. pójście do szkoły, narodziny rodzeństwa, rozwód rodziców, śmierć bliskiej osoby, choroba,
  • mają trudności z porozumieniem z drugim rodzicem w sprawach dzieci.

 

Konsultacja rodzicielska może być jednorazowa bądź odbywać się cyklicznie w zależności od potrzeb rodzica.

Trwa 50 min.

Konsultacje prowadzą:

Sylwia Bartnik

Aneta Pękała