Psychoterapia młodzieży

Psychoterapia młodzieży to spotkania z psychoterapeutą, polegające na rozmowie, wsparciu, wspólnemu przyjrzeniu się trudnościom i szukaniu możliwych rozwiązań. Jest procesem poznawania siebie, swoich potrzeb, motywacji i zachowań. Praca odbywa się w atmosferze bezpieczeństwa i zaufania, a jej podstawą jest więź terapeutyczna.

W przypadku osób niepełnoletnich, pierwsza konsultacja odbywa się z rodzicem.

 

Zapraszamy młode osoby, które:

  • doświadczają przygnębienia, smutku, poczucia braku sensu życia, uczucia pustki,
  • nie akceptują siebie,
  • zmagają się z lękami, wysokim poziomem stresu,
  • cierpią na zaburzenia odżywiania, zaburzenia snu,
  • nie mogą porozumieć się z bliskimi osobami,
  • podejmują ryzykowne zachowania,
  • mają trudność w nawiązywaniu relacji i tworzeniu bliskich związków,
  • chcą lepiej poznać siebie, swoje emocje i potrzeby, aby w pełni wykorzystać swoje możliwoś

Sesje terapeutyczne odbywają się raz w tygodniu, o stałej, wspólnie ustalonej porze, trwają 50min. Długość terapii zależy od rodzaju problemu i potrzeb klienta.

Psychoterapię prowadzą: