Opór w kontakcie – psychoterapia par

Opór w kontakcie – psychoterapia par

Zapraszamy na warsztat dla psychoterapeutów pracujących bądź chcących pracować z parami. Warsztat oparty jest o model pracy zaproponowany przez Josepha Zinkera w nurcie Gestalt.

 

Opór jest naturalnym elementem procesu zmiany dotychczasowych sposobów działania. Jeżeli będziemy na niego patrzeć tylko z perspektywy zewnętrznego obserwatora, możemy nie dostrzec jego zasadności w doświadczeniu wewnętrznym (życiu wewnętrznym). Opór wymaga określenia jego funkcji i uznania jego roli w procesie zarówno dla każdej z osób indywidualnie, jak i pary jako całości. Z drugiej strony w każdym z nas jest dążenie do zmiany, do naprawy tego, co nie działa. Poruszanie się pomiędzy tymi dwoma siłami jest wymagającym zadaniem dla wszystkich uczestników procesu – psychoterapeuty i osób tworzących parę.

 

Tematy poruszane podczas warsztatu:

 1. Co oznacza życie w satysfakcjonującym związku?
 2. Czym jest opór w parze i jakie są jego funkcje?
 3. Rodzaje oporu – mechanizmy unikania kontaktu:
 • Desensytyzacja
 • Projekcja
 • Introjekcja
 • Retrofleksja
 • Defleksja
 • Konfluencja

Sposób pracy:

 1. Prezentacja teoretycznych podstaw modelu Zinkera
 2. Ćwiczenia
 3. Case study
 4. Praca wokół problemów zgłoszonych przez uczestników warsztatu

Korzyści dla uczestników:

 1. Zapoznanie się z gestaltowskim modelem pracy z oporem w psychoterapii pary
 2. Zdobycie nowych narzędzi pracy z parą w obszarze oporu
 3. Możliwość aktywnej nauki w bezpiecznych i wspierających warunkach

Rezerwuj wydarzenie

opór w kontakcie
Dostępne Bilety: 13
Bilety opór w kontakcie zostały wyprzedane. Możesz spróbować wybrać inny bilet.

Data

10 - 11-06-2022

Czas

09:00 - 19:00

Koszt

900zł

Lokalizacja

Stacjonarnie
Małgorzata Bułhak

Prowadzący

Małgorzata Bułhak
Strona WWW
https://dobrewiezi.pl/zespol/malgorzata-bulhak/

Prowadzący

REJESTRACJA