O psychoterapii Gestalt

Psychoterapia Gestalt jest metodą profesjonalnej pomocy, ugruntowaną w nurcie psychoterapii humanistyczno – egzystencjalnej. Podstawowym założeniem terapii Gestalt jest wiara w to, że każdy człowiek ma w sobie potencjał do bycia zdrowym i szczęśliwym. Dlatego celem pracy w nurcie Gestalt jest odblokowanie naturalnego procesu zdrowienia i rozwoju oraz przywrócenie poczucia odpowiedzialności za swoje życie. Dokonuje się tego poprzez poszerzanie świadomości na temat własnego funkcjonowania w obszarze emocjonalnym, intelektualnym, cielesnym oraz relacji z innymi ludźmi. „To, co sobie uświadamiamy, jesteśmy w stanie kontrolować, natomiast to, czego sobie nie uświadamiamy, kontroluje nas” (Jacek Pierzchała).

W psychoterapii Gestalt są dwa wymiary, na które psychoterapeuta zwraca szczególną uwagę podczas spotkań:

  1. emocje – jakich uczuć doświadczasz w trakcie opowiadania o problemach, a jakich w kontakcie z terapeutą? Czy są takie uczucia, których nie przeżywasz, których się boisz albo nie znasz? Psychoterapia Gestalt opiera się na przekonaniu, że znajomość własnych uczuć i umiejętność przeżywania ich jest konieczna do zmniejszania własnego cierpienia i pokonywania problemów.
  2. więź – Jak się czujesz w relacji z terapeutą? Jak widzisz swojego terapeutę, a on Ciebie? Czy czujesz się bezpiecznie i dobrze? To właśnie więź jest najbardziej pomocna w dokonywaniu zmian i rozwijaniu się, ale także w leczeniu. Bez wsparcia drugiej osoby, praca nad problemami i emocjami jest bardzo trudna, czasami wręcz niemożliwa. Problemy interpersonalne, jakich doświadczamy, przejawiają się w relacji terapeutycznej. To do niej mamy najlepszy dostęp i dlatego warto ją analizować.