Psychoterapia par

Dla kogo jest terapia par?

Czujesz, że w Twojej relacji z partnerem nie wszystko działa tak, jak powinno? Pojawiają się problemy i trudności, z którymi nie potraficie sobie poradzić? Warto zastanowić się nad terapią par, podczas której będziecie mogli wspólnie przyjrzeć się tej sytuacji i poszukać wraz z terapeutą drogi wyjścia. Poruszane na sesjach tematy dotyczą wielu sfer – braku zrozumienia wzajemnych uczuć i potrzeb, problemów w komunikacji czy zanikania więzi emocjonalnej i bliskości. Terapeuta pomoże Wam przejść przez sytuację kryzysową, która ma wpływ na jakość relacji i komunikacji. Udzieli Wam wsparcia w trudnościach spowodowanych nową sytuacją – narodzinami dziecka, śmiercią bliskiej osoby czy zmianami w życiu zawodowym, które mają wpływ na funkcjonowanie w związku.

Terapia pary polega na udzieleniu wsparcia partnerom, którzy doświadczają problemów we wzajemnej relacji, takich jak:

  • brak zrozumienia wzajemnych uczuć i potrzeb,
  • problemy w komunikacji,
  • zanikanie więzi emocjonalnej,
  • kryzys związany z nową dla związku sytuacją (np. narodziny dziecka, śmierć bliskiej osoby, zmiany w życiu zawodowym).

 

Na czym polega terapia par?

Podstawą każdej terapii jest rozmowa, przeprowadzona w bezpiecznym dla pary środowisku. Pierwszy etap to konsultacja, której celem jest rozpoznanie problemu, nazwanie go oraz określenie, w jaki sposób wpływa na funkcjonowanie pary. Jeżeli wraz z terapeutą stwierdzicie, że chcecie dalej pracować, zaczynają się wspólne sesje. To czas, w którym przy wsparciu terapeuty możecie w nieskrępowany sposób wyrazić swoje uczucia i podzielić się frustracją wynikającą z kryzysu w relacji. Celem terapii pary jest stworzenie akceptowanej przez obie strony płaszczyzny otwartej komunikacji między partnerami, która otworzy drogę do wyrażenia wzajemnych oczekiwań. Takie spotkanie to neutralny, bezpieczny grunt, tworzący warunki do przełamania impasu w związku.

Spotkania z terapeutą:

  • polegają na rozmowie o tym, co stanowi problem i w jaki sposób rzutuje na obecne życie pary,
  • mają pomóc parze przełamać impas, powstały w wyniku kryzysu,
  • prowadzą do wyrażenia uczuć, które utrudniają komunikację,
  • pomagają zdefiniować wzajemne oczekiwania,
  • dają możliwość rozmowy na neutralnym gruncie.

Spotkania odbywają się co 2 tygodnie. Sesja trwa 80min.