Romana Michalska

O mnie

Jestem psychoterapeutką w czasie czteroletniej Szkoły Psychoterapii Gestalt w Warszawie w programie zgodnym z wymaganiami EAGT (European Association for Gestalt Therapy) oraz EAP (European Association for Psychotherapy).
W pracy psychoterapeutycznej ważne jest dla mnie zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i nawiązanie relacji służące dążeniu do samoakceptacji, która umożliwia świadome podejmowanie decyzji i odzyskanie kontroli nad własnym życiem.
Prowadzę warsztaty rozwojowe „Wracam do siebie”. Mające na celu wsłuchanie się w swoje wnętrze i odkrywanie swoich potrzeb i granic.
Pracuję zarówno w języku polskim jak i angielskim. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.
Jestem również magistrem sztuki. Ukończyłam Akademię Sztuk Pięknych na wydziale Sztuk Wizualnych. Prowadziłam zajęcia plastyczne w instytucji charytatywnej Orb Community Arts w Knaresborough, w Anglii, która stawia sobie za cel poprawę zdrowia psychicznego podpieczonych.
Moje doświadczenie zawodowe obejmuje wieloletnią pracę w agencjach reklamowych, dzięki temu mogę zrozumieć trudy związane z szybkim tempem pracy, presją i stresem.
Prywatnie lubię tańczyć, a w pracach plastycznych stawiam na spontaniczność i intuicję.
W Pracowni Psychoterapii Dobre Więzi prowadzę psychoterapię indywidualną.
 
Telefon: 693 440 567

I am a psychotherapist during the four-year Gestalt Psychotherapy School in Warsaw in a program compliant with the requirements of EAGT (European Association for Gestalt Therapy) and EAP (European Association for Psychotherapy).
Discretion is very important for me in my psychotherapeutic work. I make sure that my clients feel safe and free to talk about their issues. One of the aims is self-acceptance, which enables conscious decision-making and regains control over life.
I run workshops „Back to myself”, which remind how truly listen to your inner self and discover needs and limits.
I work in Polish and English. I have regular supervision.
Furthermore, I am also a Master of Arts. I graduated from the Academy of Fine Arts, faculty of Visual Arts. I conducted art classes in the Orb Community Arts charity in Knaresborough, England, which helps people improve their mental health & well-being.
My professional experience includes many years of working in advertising agencies, that is why I can understand work overload, pressure and stress.
In my free time, I like dancing. In my art, I focus on spontaneity and intuition.

Mob: +48 693 440 567