Pracownia Psychoterapii Dobre Więzi powstała z chęci pomagania ludziom w tworzeniu bliskich relacji. 
Zapraszamy na spotkanie.